tender-coaching

Mogelijke werkzaamheden bij een tender:

Onderstaand laten we u in chronologische volgorde zien, wat de mogelijke werkzaamheden bij een tender kunnen zijn. In elk onderdeel kan TenderCoaching u ondersteunen. Er kunnen ook gemakkelijk onderdelen worden weggelaten, bijvoorbeeld u verzorgt zelf het drukwerk of er is geen presentatie gewenst. Contact ons voor een offerte op maat.

Concept

We lezen de uitvraag mee, hierbij letten we op wat eigenlijk de vraag achter de vraag is. Wat wil de opdrachtgever echt en waar is hij bang voor? Daarnaast proberen we een analyse te maken van de beoordelingscommissie. Met wat voor karakters hebben we te maken en welke waarden leven er binnen de commissie. Deze twee ingrediënten, samen met het locatiebezoek, brengt ons tot een concept waarin, bij indiening, in één keer duidelijk is dat de indiener (het bouwbedrijf) de opdrachtgever echt begrijpt. Het gehele plan van aanpak wordt dan in een ander referentiekader geplaatst waardoor de kans op een hogere EMVI-score toeneemt.

Tenderoverleg

Indien gewenst schuiven we graag aan bij het tenderoverleg. Samen met uw interne of externe tendermanager zorgen we dat alle partijen aan tafel het uiteindelijke doel goed voor ogen houden. We proberen te werken aan een “wij” gevoel, dit is belangrijk in de eventuele presentatie.

Tekst

Teksten voor het plan van aanpak hebben vaak verschillende auteurs, ieder met een eigen schrijfstijl. We kunnen deze teksten redigeren tot één aantrekkelijke en makkelijk te lezen verhaal. We verwerken dan gelijk de kernwaarden die we in het concept hebben gevonden in de tekst. We verwerken de tekst op een manier die de aanvrager aanspreekt en waarin hij de gewenste antwoorden snel en goed kan vinden.

Indien nodig kunnen we het volledige plan van aanpak schrijven op basis van een interview en/of steekwoorden.

Opmaak

We kunnen de opmaak van het plan van aanpak verzorgen. We zorgen dan voor een lay-out die past bij de opdrachtgever en het vraagstuk. We maken de gewenste schema’s als een organogram en lekenplanning. Ook het overige beeldmateriaal passen we aan op het concept en we zorgen dat tekst, beeld en opmaak één verzorgd geheel worden. Indien noodzakelijk verzorgen we het complete drukwerk. Dit kunnen voor het project bedrukte mappen zijn, maar eigenlijk kunnen we iedere vorm die een positieve indiening geeft verzorgen. Ook kleinere oplagen kunnen wij verzorgen met dezelfde professionele kwaliteit als een grote oplage.

Presentatie

Bij de uiteindelijke presentatie zijn we niet aanwezig. Maar we assisteren graag bij de oefenpresentatie en geven daar de laatste aanwijzingen zodat ook uw presentatie de kans op slagen vergroot.

Maar ook meer

Zoals hierboven al staat is het meer dan hulp bij tekst en/of vormgeving. Het is ook het gehele concept die de opdrachtgever het gevoel geeft met de juiste partij te praten. Het is altijd persoonlijk en project specifiek en nooit “copy-paste” van vorige projecten. Maar we kunnen verder gaan. We hebben al vergaande contacten met bedrijven die een deelprobleem kunnen oplossen en/of berekenen. Denk aan Breeam of sroi. Maar we kennen ook goede bouwmanagementbureau’s. We zijn al geruime tijd in contact met een partij die het gehele procesmanagement beheerst. Niet alleen als tendermanager, maar indien gewenst ook de overdracht met het bouwteam, het managen van dit team of zelfs het team geheel samenstellen en aansturen. Zeker bij een aantrekkende markt is de kans op ondercapaciteit op alle vlakken aanwezig. We brengen u graag in contact met deze bedrijven.

Voordelen voor u:


Succesvoller in aanbestedingen met de hulp van TenderCoaching: 074-20 20 20 4

succesvolle tender