tender-coaching

Spelregels

We werken voor vele bedrijven om succesvol te zijn bij tenders en aanbestedingen. Dit kunnen we alleen doen als we een paar eenvoudige spelregels hanteren:

Per tender voor één partij

Spreekt voor zich, per aanbesteding of tender kunnen we slechts voor één partij werken. We hanteren hierbij het systeem van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Integriteit

Alle informatie die we verkrijgen bij u om de tender tot een succes te brengen blijft bij ons. We zullen nooit informatie lekken naar derde partijen, ook niet als de tender al afgerond is. We melden wel graag op onze site wie onze klanten zijn maar vermelden niet wat we voor deze klanten hebben gerealiseerd.

Begroting vooraf

Vooraf, nadat we de stukken hebben gelezen,  krijgt u van ons een begroting. Hierin hebben we zoveel mogelijk alle variabelen weggenomen. Bij een gelijkblijvende briefing is de begroting voor ons leidend en zal deze niet overschreden worden.

tender-coach

tender coaching